Bild utan namn

Vi tar hand om människor och miljö

På Pro-dress är vi medvetna om vårt sociala och miljömässiga ansvar, och vi tar det på största allvar. Vi kan inte förändra hela världen, men vi kan bidra till att göra den till en bättre plats för våra anställda, lokalsamhället, allmänna samhället och kommande generationer.

Med visionen att vara en mer hållbar arbetsplats har vi redan påbörjat och implementerat ett brett utbud av åtgärder för att minska vår klimatpåverkan och ta socialt ansvar.

Här kan du läsa mer om vad CSR (Corporate Social Responsibility) betyder för oss.

Produktansvar

Det ska vara enkelt att välja rätt produkt första gången. På så vis undviker vi onödig frakt fram och tillbaka. Vi har därför ett nära samarbete med våra leverantörer för att kunna erbjuda våra kunder kompetent produktvägledning. Dessutom säljer vi varor från välkända varumärken - det är vår garanti för kvalitet och hållbarhet.

Bild utan namn

Samhällsansvar

På Pro-dress vill vi investera i samhället - det skapar värde både för den enskilda individen och för vårt företag. Av den anledningen har vi implementerat följande åtgärder:

 • Vi erbjuder praktikplatser för att hjälpa arbetslösa i gång med jobb eller utbildning.
 • Vi erbjuder lärlingsplatser för att upprätthålla en varierad arbetsstyrka i framtiden. Lärlingarna får prova på många olika uppgifter under sitt program, vilket säkerställer en mångsidig utbildning.
 • Vi sponsrar utvalda evenemang för att göra det möjliga att avhålla dem.
 • Vi skänker utvalda varor till välgörenhet.
Bild utan namn

En bra arbetsmiljö

Vi vet att glada medarbetare är grunden för vårt företag. Därför investerar vi kontinuerligt i olika initiativ för att främja arbetsglädjen. Bland annat fokuserar vi på:

 • En platt företagskultur, flexibla arbetstider och ergonomiska åtgärder för att skydda våra medarbetares hälsa och välbefinnande.
 • Varierande uppgifter på lagret, tid för gymnastik på kontoret och inga arbetsrelaterade mejl på fritiden.
 • Kvaliteten i vårt arbete säkerställs genom en kontinuerlig utvärdering av arbetsflöden och processer.
 • Sociala arrangemang - både på avdelningsnivå och över hela organisationen.
 • Social samvaro med kollegorna både under morgon- och lunchrasterna, där medarbetare från olika avdelningar sitter tillsammans i personalmatsalen.
 • Sunda och varierade måltider med fokus på lokala råvaror och minimalt matsvinn.
Bild utan namn

Emballage

Som webbshop arbetar vi kontinuerligt med att göra vår förpackningskonsumtion mer miljövänlig. Bland de nuvarande åtgärderna kan vi nämna att:

 • Överflödigt kartongförpackningsmaterial från leverantörerna sorteras ut och säljs för återvinning till det lokala danska företaget Skjern Paper. Intäkterna från detta skänks till lokala scouter.
 • Förpackningspåsarna är tillverkade av 80% återvunnen plast och återanvänds ofta vid retur av varor.
 • Förpackningskartongerna är tillverkade av FSC Mix-certifierad papp och vårt fyllnadsmaterial är FSC-certifierat.
 • Vi har olika storlekar på förpackningspåsar och -kartonger för att använda så lite förpackning som möjligt per paket - det minskar förbrukningen och sparar plats i transportbilen.
Bild utan namn

Energiförsörjning

Vårt kontor och våra lokaler ligger i Ringkøbing-Skjern kommun i Västjylland, som har utsetts till Danmarks klimatkommun nr. 1 för att vara 83,3% självförsörjande med förnybar energi (2020).

Därför fokuserar vi naturligtvis också på att använda förnybara energikällor. Exempel på detta är:

 • Vi får värme till våra byggnader från det lokala Viftrup Biogas.
 • Vi har installerat LED-belysning med rörelsesensor i nästan alla lokaler.
 • Vårt AutoStore-robotlager säkerställer mindre platsförbrukning och genererar ström vid nedbromsning.

Vi ser CSR som en kontinuerlig process där vi ständigt utvecklas, och det är ett område som vi är mycket engagerade i. Vi når dock aldrig helt i mål med det, eftersom det alltid finns utrymme för förbättringar, till exempel till följd av ny lagstiftning eller teknologi. För oss handlar CSR om att ta ansvar och vara ärliga.

Har du kommentarer eller bra idéer är du välkommen att kontakta oss via e-post info@pro-dress.se