Gratis frakt över 999:- 100 dagars öppet köp Vill du bli företagskund?
header-help Kundtjänst trustpilot Inklusive moms
  • Exklusive moms (0%)
  • Inklusive moms (25%)
Shorts för sommaren - se utbudet här! Nytt märke! - Se Jack & Jones Premium här!

Personuppgiftspolicy

Insamlande och användning av personuppgifter

Generellt

Denna policy om behandling av personuppgifter ("Personuppgiftspolicy") beskriver hur Pro-dress, ägt av Workwear Group ApS (vidare kallat "Pro-dress", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar uppgifter om dig

Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi samlar in via hemsidan Pro-dress,  www.pro-dress.se ("Hemsidan").

Pro-dress är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt till Pro-dress kan göras via kontaktuppgifterna som anges under punkt 7.

Vilka personuppgifter samlar vi in, i vilket SYFTE OCH den rättsliga grunden till behandlingen

När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och ditt användande av Hemsidan, t.ex. vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress inklusive nätverkslokalitet och information om din dator.

Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion samt för målriktad marknadsföring inklusive re-targeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna underhålla våra intressen i att förbättra Hemsidan samt visa relevanta erbjudanden för dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan samlar vi in de uppgifter du själv anger, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskningar samt uppgifter om den IP-adress som beställningen är gjord från.

Syftet är att vi skal kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive för att administrera dina rättigheter för att ångra köp, returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan också behandlas av oss för att hålla lagstadgade krav till bl.a. bokföring och redovisning, Vid köp samlas IP-adressen in med syftet att kunna underhålla vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b, c och f.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn och e-postadress.

Syftet är att underhålla vårt intresse av att leverera nyhetsbrev till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke1, punkt f.

När du skapar ett konto på Pro-dress ombeds du att uppge t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Utöver namn, adress och e-postadress väljer du själv vilka uppgifter du vill ge oss.

Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b och f. Du blir i samband med registreringen ombedd att uttryckligt samtycke till elektronisk marknadsföring.

Mottagare av Personuppgifter

Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskningar ges vidare till PostNord, GLS eller en transportör som står för leveransen av köpta varor till dig. Vid köp av icke-lagerhållna varor kan de nämnda uppgifterna ges vidare till producenten eller säljaren av den gällande varan som i det fallet kommer stå för leveransen.

Uppgifterna kan överlämnas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners till bl.a. statistik och prestationsmätningar, teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring inklusive re-targeting samt till din bedömning av vårt företag och våra produkter. Uppgifter som ges vidare är bl.a. ditt namn och e-postadress till TrustPilot så en inbjudan till recension av vårt företag på TrustPilots hemsida kan skickas till dig på våra vägnar. Väljer du att göra en recension blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för de upplysta uppgifterna. Dessa företag är databehandlare under våra instruktioner oh behandlar data som vi är dataansvariga för. Databehandlarna får inte använda uppgifterna till annat syfte än att uppfylla avtalet med oss, och är underlagda sekretess om dessa uppgifter. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som hanterar personuppgifter på våra vägnar.

Två av dessa databehandlare, Google Analytics v/Google LLC och Facebook Inc är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställd genom databehandlarens certifieringar under EU-U.S. Privacy Shield, jämför EUs Dataskyddsförordning artikel 45.

Kopia av Google LLCs certifiering hittas här.

Kopia av Facebook Incs certifiering hittas här.

Dina rättigheter

För att ge insyn i behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Inblickrätten

Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilken information vi har registrerad om dig, syftet med registreringen, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av information som ev. finnas såväl som information omkring vart ifrån informationen härstammar.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av din personliga information, ska du skicka en skriftlig förfrågan till info@pro-dress.se. Du kan bli ombedd att bevisa att du är den du ger dig ut för att vara genom dokumentation.

Rätten till rättelse i sparade uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv korrigerad av oss. Om du blir medveten om att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan rättas.

Information som vi har samlat i samband med din registrering till vår kundprofil kan du själv korrigera via att logga in på din användarprofil.

Rätten till radering

I vissa fall har du rätt att få raderad all eller vissa av dina personuppgifter från oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av din information, t.ex. för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller för att lagliga krav ska fastläggas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information.

Rätten att begränsa behandlingen för förvaring

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, t.ex. om du påstår att den information vi behandlar om dig är felaktig.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter som du själv har givit oss utlämnade i ett strukturerat, välanvänt och maskinläsbart format samt har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätten till invändning

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering som gjorts för att rikta vår direkta marknadsföring.

Dessutom kan du när som helst, av skäl som är relaterade till din personliga situation, motsätta sig behandlingen av din personliga information som vi gör baserat på våra legitima intressen i enighet med punkt 2.1 och 2.3.

Rätten till att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter inklusive den profilering som görs av dig som medlem i kundlogin. Om du önskar att återkalla ditt samtycke ombeds du kontakta oss på info@pro-dress.se.

Rätten att överklaga

Du har rätt att när som helst skicka in ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Klagomål kan bl.a. skickas in via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00.

Radering av personuppgifter

Uppgifter som samlats in om din användning av Hemsidan i enighet med punkt 2.1 raderas så snart du inte har använt Hemsidan på 1 år.

Uppgifter som samlats in i förbindelse med registrering till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till registreringen återkallas så länge vi har andra anledningar att behandla uppgifterna.

Uppgifter som samlats in i förbindelse med köp du har genomfört på Hemsidan i enighet med punkt 2.2 kommer, som utgångspunkt, raderas 5 år efter avslutat kalenderår som köpet gjorts i. Uppgifterna kan dock sparas för längre förvaring t.ex. om det är nödvändigt för rättsliga krav ska kunna fastläggas, göras gällande eller försvaras, eller om förvaringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav. Bokföringsmaterial sparas i 5 år till slutet av ett bokföringsår för att leva upp till bokföringslagens krav.

Uppgifter som vi har samlat in i förbindelse med ditt skapande av konto hos oss i enighet med punkt 2.4 kommer automatiskt raderas: a) om du inte har loggat in på din användarprofil på 3 år, b) om du stänger ditt konto.

Säkerhet

Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, tappas, ändras eller förringas samt mot att de kommer till kännedom för obehöriga eller missbrukas.

Endast medarbetare som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra deras arbete har tillgång till uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Pro-dress är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan.

Om du har frågor eller kommentarer till denna Personuppgiftspolicy eller önskar att verkställa en eller flera av dina rättigheter som beskrivits under punkt 4, kan du kontakta:

Pro-dress v. Workwear Group ApS
Ølstrupvej 2A
DK-6971 Spjald
Danmark
Telelfon: 020-127155
E-mail: info@pro-dress.se

Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Om vi genomför ändringar i Personuppgiftspolicyn så kommer du informeras om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.

Om du har registrerat dig till vår kundlogin så kommer du informeras om ändringarna genom utskickande av information till din registrerade e-post.

Versioner

Detta är version 1 av Pro-dress' personuppgiftspolicy, daterat till 2024-04-12.

Våra kunder säger